Viktig information till företag, vårdhem och förvaltare!

Om du vill göra en beställning och få faktura med i paketet eller skickad till en förmyndare,

kan du skicka beställningen direkt till  info@handitec.fi

Vid beställning vänligen ange leveransadress och faktureringsinformation ( inklusive  beställarens namn och telefonnummer )