Rekisteri-ja tietosuojaseloste

Tämä on Oy Vasa Handitec Ab:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Oy Vasa Handitec Ab, Sundomvägen 49, 65410 SUNDOM, FINLAND

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Stefan Jåfs
stefan@handitec.fi
+358 50 597 8374

3. Rekisterin nimi
Handitec-verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Handitec-verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen
sekä markkinointitarkoituksiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Verkkokaupassa asiakkailta kerätään etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, paikkakunta,
puhelin ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Handitec-verkkokaupan asiakkaista ne tiedot, jotka käyttäjä itse
ilmoittaa rekisteröityessään verkkokaupan asiakkaaksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Handitec-verkkokaupan asiakkaiden yhteistiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään,
joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy
edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu
palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin
sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt
rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä
kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä
kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon omaaloitteisesti
tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän
rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.