OBS !

Företag, äldreboenden och förmyndare ,om ni önskar faktura kan ni skicka beställningen direkt till info@handitec.fi.....
OBS !

 

Om du önskar kan vi fakturera anhöriga eller förmyndare  med pappers-, e-post- eller e-faktura

Vid beställning, vänligen ange vad du beställer, leveransadress, telefonnummer och faktureringsinformation